เซียงไฮ้ประเทศจีน    +86-21-54306275

เครื่องพิมพ์เคสโทรศัพท์