เซียงไฮ้ประเทศจีน    +86-21-54306275

แอปพลิเคชั่นเครื่องพิมพ์ UV

√อะคริลิค

ผ้าใบ

หินอิฐเซรามิก

กล่องหัตถกรรม

กระจก

หนังสัตว์

โลหะ

√กระดาษ

√พลาสติก

√ไม้

√พีวีซี